Gör en sen anmälan till BTH

Två kvinnliga studenter tittar ner i en telefonNär sista anmälningsdag passerat kan du fortfarande göra en anmälan på www.antagning.se.

En sen anmälan behandlas efter de som inkommit i tid. Någon meritvärdering sker inte. De behöriga sökande rangordnas efter datum då den sena anmälan inkommit. Om det inte finns lediga platser sker en reservplacering och antagningsbesked skickas vanligtvis ut först efter kursstart och endast ifall en utbildningsplats kan erbjudas.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:

Ingenjörsutbildningar
Civilingenjör- och högskoleingenjörsprogram med unika inriktningar

Hälsa och vård  
Sjuksköterskeprogram (dock inte öppet för sen anmälan) och specialistsjuksköterskeprogram

Fysisk planering
Vi har Sveriges enda utbildning till planeringsarkitekt

Datavetenskap och mjukvaruutveckling
För dig som vill utveckla framtidens programvara

Digitala medier och spelteknik
Vi har flera unika utbildningar inom området

Distansutbildningar
För dig som vill studera hemifrån

Förberedande utbildning
Teknisk basår med platsgaranti på ingenjörsutbildningarna

Master- och magisterutbildning
För dig som vill läsa vidare till en master eller magister

Fristående kurser

17 april 2016