Sjuksköterska – ett hett framtidsyrke

Den växande befolkningen och allt fler äldre gör att det är stor efterfrågan på bland annat sjuksköterskor. Möjligheterna att få jobb direkt efter examen är därför mycket stor, både i dag och i framtiden.

Som student vid BTH har du tillgång till en helt unik utbildningsklinik inom hälsoområdet som gör att du får de praktiska kunskaper som gör dig redo för ditt arbete som sjuksköterska. Den 15 oktober är sista dag för anmälan till vårens sjuksköterskeutbildning.

Som sjuksköterska planerar, leder och utvecklar du omvårdnadsarbetet. Du genomför medicinska behandlingar och arbetar med hälsofrämjande åtgärder. Under utbildningen gör du även verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll. VFU:n på BTH har fått toppbetyg av tidigare studenter. Läs mer på vårdförbundets hemsida och vårdförbundets rapport.

Under utbildningen kommer du att göra mycket praktisk träning i BTH:s nya forsknings- och utbildningsklinik. Här utformar, testar och simulerar du olika arbetssätt för framtidens vård tillsammans med dina lärare, och du får den viktiga kopplingen mellan teori och praktik.

Den treåriga utbildningen leder till en sjuksköterskeexamen som är internationellt gångbar, vilket gör att du kan arbeta över hela världen.

Vid BTH startar sjuksköterskeprogrammet både på höst- och vårterminen. Nu är det dags att söka till programmet som startar i januari 2020. Sök senast den 15 oktober via www.antagning.se

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet här.

Läs gärna Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” På sidorna 22 och framåt kan du läsa om de goda möjligheterna till arbete efter utbildning inom hälso- och sjukvården, i dag och om fem år.

11 oktober 2019

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×