De arbetar tillsammans för bibliotekens roll

Horacio Zimba, Democrito Manyissa och Anna Stockman

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Bibliotekshögskolan i Borås och BTH är just nu, och fem år framåt, involverade i ett Sida-projekt med en stor partner i landet. Tillsammans med Moçambiques största universitet, Eduardo Mondlane-universitetet, arbetar lärosätena med de akademiska bibliotekens uppgift.

Horacio Zimba är chef över centralbiblioteket vid universitetet, vilket har ungefär 40 000 inskrivna studenter. Han och kollegan Democrito Manyissa, avdelningschef på samma bibliotek, var på besök i Sverige under en vecka under sensommaren för att träffa sina svenska partner.

– Vi är mer traditionella i hur vi ser på funktionerna i ett bibliotek, säger han. Vi är mer pappersbaserade och skulle behöva en förändring, menar Horacio Zimba.

– Ofta är det studenten som får komma till bibliotekarien snarare än att studenten erbjuds hjälp, berättar Democrito Manyissa.

BTH ska hjälpa till med just detta, hur en bibliotekarie kan bistå studenten att lära sig mer om informationsinhämtning och hur man tänker kritiskt kring information. Inte minst har detta blivit viktigt efter att arbete med information har blivit allt mer teknikberoende.

Anna Stockman är bibliotekarie vid BTH.

-När man berättar om sina egna metoder blir mer man på det klara med hur man själv arbetar. Det hjälper oss att förtydliga saker. Det är väldigt nyttigt, säger hon.

I Moçambique, liksom i övriga världen, utgör Facebook och sociala medier en stor källa för informationsinhämtning.

-Många tror att det räcker med att läsa vad som står på Facebook, säger Horacio Zimba. Det är en utmaning för oss att lära studenter att hitta andra källor.

– Vi har samma problem här, säger Anna. Vi hör ofta ”jag googlar det”. Och vi erfar också, alla tre, att forskare inte heller använder biblioteket i den utsträckning som vi skulle önska.

Ungefär tio svenska universitet är involverade i ett sammanhållet projekt i Moçambique tillsammans med Sida. BTH och Bibliotekshögskolan är alltså två av dessa. Sex personer går Bibliotekshögskolans mastersutbildning på distans. En av dem kan sedan söka en doktorandutbildning i Borås.

30 oktober 2018