Delegation från Kunming University of Science and Technology på besök

En delegation från det kinesiska universitetet Kunming University of Science and Technology, KUST, besökte under torsdagen BTH i syfte att diskutera möjligheter till fördjupat samarbete i form av gemensamma masterprogram.

Det finns sedan tidigare ett samarbete mellan KUST och institutionen för maskinteknik vid BTH, bland annat så kallade ”3+1 Bachelor” och masterprogram. Sedan ett par år tillbaka finns även ett utbytesprogram Joint International Program for Outstanding Undergraduate Students, där det för närvarande finns två utbytesdoktorander inom maskinteknik från KUST på BTH.

Under mötet undersöktes möjligheten att bredda samarbetet till att innefatta fler ämnesområden till exempel utbyte inom industriell ekonomi.

4 maj 2018