Doktorand hyllas för artikel Planning Perspective

Andrea Gimeno Sanchez

Organisationen ”International Planning History Society” delar vartannat år ut pris för bästa artikel inom området planeringsperspektiv. Andrea Gimeno Sánchez, doktorand vid BTH, hyllas för sin artikel om ”zines” som en ny källa inom planeringshistoria.

”Planning Perspective Prize” delas ut vartannat år till bästa artikel som publicerats i tidskriften Planning Perspective. Av samtliga inkommande bidrag valde priskommittén ut ett mindre antal som prisades på olika sätt.

Förutom själva ”Planning Perspective Prize” vill priskommittén lyfta fram två artiklar som extra berömvärda. En av dessa är Andrea Gimeno Sánchez artikel: Urbanism of zines: the potential of environmentalist zines as sources for planning history (2022, volym 37, nummer 6, s. 1115-1146). Andrea Gimeno Sánchez är doktorand i fysisk planering vid BTH.

Artikeln är en analys av de självpublicerade ”zines” (magazines) i Europa på 1970-talet och som utgör en ny källa inom planeringshistoria. Dessa, ofta kortlivade tidningar, drevs av miljöaktivister och täckte ett spektrum av frågor, från oljekrisen 1973 till alternativa samhällen. Tidningarnas innehåll var radikalt och anarkistiskt tänkande kring frågor som kollektivtrafik, energieffektivitet, feminism, bevarande och deltagande som ofta marginaliseras av auktoritativ planering.

 

17 juni 2024