Eftertraktade studenter tränar i simulatorer

Specialistutbildningen i endoskopi finns inte någon annanstans i Sverige än vid BTH. Studenterna utbildas och tränas även i simulatorer vid den nya unika hälsokliniken vid BTH. De färdigutbildade studenterna efterfrågas av landets samtliga regioner.

– Studenterna får initialt testa på att göra undersökningar i en simulator. Det gör dem säkrare på att utföra ingreppen och de får möjlighet att lära sig hur instrumenten fungerar på ett säkert och effektivt sätt, menar Johan Sanmartin Berglund, professor i tillämpad hälsoteknik.

En endoskopiundersökning går till på så sätt att man tittar in i kroppen med hjälp av fiberoptik och kamera. Detta kan göras via munnen eller via ändtarmen.

Totalt 20 studenter från hela Sverige – från Luleå till Trelleborg – har påbörjat den eftertraktade specialistsjuksköterskeutbildningen i endoskopi vid BTH. En av dem är Jenny Granath från Göteborg. Hon arbetar i dagsläget på endoskopienheten på Östra sjukhuset och har ofta assisterat vid undersökningarna. Efter utbildningen vid BTH kommer hon själv att ansvara för att genomföra undersökningarna.

– Jag vill utvecklas i min roll som sjuksköterska och det är en utmaning att lära sig något nytt. Jag ser fram emot att framöver bli duktig på att göra endoskopiundersökningar som är smärtfria för patienterna och att göra bra bedömningar av det jag ser vid undersökningen, säger hon.

Behovet av sjuksköterskor med kompetens i endoskopi är stort. Särskilt efterfrågad är kunskapen att utföra koloskopi, det vill säga där tjocktarmen undersöks. Anledningen till att just denna kompetens efterfrågas är att flera regioner i Sverige tagit beslut om att genomföra screening av patienter över 60 år för att upptäcka cancer i tjocktarmen.

– Vi fick förfrågan från sjukvården om vi kunde genomföra en sådan här utbildning, berättar Johan Sanmartin Berglund. Det krävs en alldeles speciell kompetens för att genomföra utbildningen och just den här erfarenheten finns knuten till BTH.

Studenterna studerar två år på halvtid vid BTH men gör verksamhetsförlagd utbildning med handledning vid sina hemsjukhus.

 

Här hittar du alla våra program inom hälsa och vård

30 januari 2020