En dag med AI och maskininlärning i fokus

Under fredagen bjöd BTH in företag och organisationer till en populärvetenskaplig dag kring artificiell intelligens, AI och maskininlärning. Forskare presenterade några av de pågående AI-projekten på BTH och det blev tillfälle för diskussioner om AI:s möjligheter och utmaningar.

Ett 50-tal deltagare kom till BTH för att diskutera AI och höra BTH-forskare prata kring temat ”Vad är AI och vad kan AI göra för din organisation”. Initiativtagare till dagen är Marie Netz, universitetslektor i datavetenskap vid BTH.

Håkan Grahn, professor i datavetenskap, inledde med en övergripande presentation av området. Han beskrev även den forskningsmiljö vid BTH som fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder. Forskningen där genomförs i samarbete med sex företag.

Huvudtalaren för dagen, universitetslektor Martin Boldt, gav en kort historisk tillbakablick kring tidiga AI-system innan han gick vidare för att tala om maskininlärning, en viktig del av AI.

-Maskinlärning gör det möjligt för datorer att lära av tidigare händelser. Den gör det möjligt för datorprogram att lära av data, förklarade han. Datorerna instrueras av människor hur man ska lära sig, men inte vad resultatet blir.

Martin Boldt presenterade därefter tre tillämpningsområden för maskininlärning:

1. Klassificeringar, den mest använda applikationen, som kan användas för att exempelvis göra uppdelningen av e-post i antingen skräppost eller riktig post.
2. Regression, att utifrån vissa egenskaper bestämma exempelvis priset på en bil eller ett hus.
3. Gruppering, hur man automatiskt kan gruppera textfiler till exempel.

Martin Boldt tog också upp de samhälleliga effekterna och etiska aspekterna av AI och utvecklingen av AI-produkter.

-AI kommer att påverka alla sektorer i samhället. Vi vet vad AI kan göra, men vi måste överväga om vi ska utveckla vissa produkter.

Slutligen, kommer AI att överträffa  eller utklassa oss människor?

Martin Boldt tror att AI troligen kommer att ersätta människor i vissa yrken, men inte att AI kommer att överträffa människor. Åtminstone inte på länge.

-Kombinationen av människor och AI slår alla AI-system, säger han. Människor och AI är en bra kombination.

Dagen avslutades med en intressant paneldebatt kring AI, modererad av Marie Netz.

1 september 2019