Ett magisterprogram – 26 olika nationaliteter

När Magisterprogrammet för strategisk ledarskap mot hållbarhet startade nu i höst välkomnades 51 nya studenter från 26 olika länder. Det är rekord vad gäller geografisk mångfald bland studenterna på just den här utbildningen.

– De nya studenterna kommer från länder runt om i världen: Costa Rica, Japan, Tyskland, Bangladesh, Kanada, Indonesien, Nederländerna, Vietnam, Ryssland och mer, säger Elaine Daly, lärare på utbildningen.

Magisterprogrammet i strategiskt ledarskap för hållbarhet är en ettårig utbildning som syftar till att utbilda chefer och förändringsledare som är kapabla att stödja hållbar utveckling av samhället på ett sätt som stärker deras egen organisation.

Programmet har sedan starten varit värd för fler än 600 studenter från över 80 länder, med en stor mångfald även beträffande ålder, kön, personligheter, utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund.

– BTH är en mycket internationell och mångkulturell miljö och jag tycker att mångfalden av studenter vid BTH är lärorik och utvecklande för mig, säger studenten Brendan Seale från Toronto, Kanada.

21 september 2017