European Network Intelligent Conference 2015

I slutet av september genomfördes den andra European Network Intelligent Conference, ENIC 2015, vid BTH. Konferensen genomfördes tillsammans flera internationella universitetspartner: University of Calgary, Wroclaw University of Technology, Politechnico di Milano och Information Technologies Institute, Greece.

Konferensen samlade närmre femtio forskare från hela världen där syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter samt att diskutera nya framsteg, teorier och tekniker för olika typer av nät och analytiska beräkningsmetoder. Konferensen var uppdelad i två områden: Social Network and Social Media Analysis och Intelligent Methods of Optimization of Communication Networks.

– Det är mycket aktuella områden som konferensen tar upp kopplat till den enorma utveckling som skett kring sociala medier och behovet av att analysera den stora mängd data som genereras, säger Henric Johnson.

 

7 oktober 2015

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×