Experter inom data science samlas på BTH

Data science är ett hett IT-område och i nu samlas 45 experter inom området för att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter.

Företag, myndigheter och privatpersoner genererar en otrolig mängd data varje dag: Googlesökningar, Facebookanvändande och ärendehantering hos myndigheter är exempel på aktiviteter som genererar data. 

Allt för få funderar över vilka konsekvenser det skulle få ifall informationen hamnade i fel händer eller huruvida det går att utvinna information från denna data för att öka vår kunskap eller bli bättre beslutsfattare.

Dessa och andra spännande frågor om data och digital information är ämnet för den konferens i data science som pågår på BTH och som samlar 45 forskare och experter från både akademi och näringsliv. Vid konferesen medverkar bland andra Niklas Lavesson, BTH samt Ulf Johansson, Högskolan i Borås och Henrik Boström från Stockholms universitet (se bilden ovan).

– Det är ett hett område med mängder av tillämpningar, säger Niklas Lavesson. Metoder från data science har exempelvis använts för att identifiera biverkningar hos patienter som tar olika mediciner, analysera golfsvingar för att hjälpa golfare att förbättra sin teknik och för att analysera mobil- och appanvändande för att ge konsumenter relevant reklam och erbjudanden.

Träffen på BTH är den tredje i sitt slag och syftar till att skapa en medvetenhet kring data science –  ett område som växer explosionsartat både inom akademi och industri över hela världen. Det relativt nyetablerade yrket ”data scientist” växer snabbt i popularitet och spås bland annat av Harvard Business Review ett av de mest attraktiva yrkena under 2000-talet.

– Jag hoppas att konferensen kommer att bidra till att ökad medvetenhet och ett ökat intresse för data science. Det är viktigt att synliggöra för politiker, företagsledare, lärare, vuxna och barn vilken viktig roll digital data och information spelar i våra liv. Använder vi vår lagrade data på rätt sätt så kan den bidra till bättre beslutsfattande, innovation, och ökad kunskap. Det är självklart också viktigt att förstå och hantera säkerhets- och integritetsproblematiken bakom datanalys, säger Niklas Lavesson.

 

7 oktober 2015