Få hoppar av sjuksköterskeprogrammet

SjuksköterskaAntalet avhopp från BTH:s sjuksköterskeutbildning är mycket lågt. BTH behåller 90 procent av studenterna på sjuksköterskeprogrammet under hela studietiden, det vill säga från termin 1 till termin 6 visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet.

Det är Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som har tittat på bland annat sjuksköterskeprogrammet och analyserat mönster bakom tidiga avhopp på utbildningen samt jämfört olika lärosäten. Vid BTH stannar 90 procent av studenterna på sjuksköterskeprogrammet kvar från termin 1 till den avslutande termin 6.

Doris Bohman, prefekt vid institutionen för hälsa, tror att de låga avhoppen beror på dels en väl fungerande verksamhetsförlagd utbildning och dels rika möjligheter till handledning och möten mellan lärare och studenter.

– Vi har en bra struktur på vår verksamhetsförlagda utbildning, vi är bland annat listade som 2:a i Sverige av studenterna, och vår pedagogiska modell med problembaserat lärande ger studenterna ökad möjlighet till interaktion med lärare och medstudenter som inbegriper både föreläsningar och veckovis grupphandledning, menar hon.

De faktorer som sticker ut när det gäller avhopp är kön, ålder och utländsk bakgrund. Män har större tendens att hoppa av sjuksköterskeprogrammet och andra kvinnodominerande utbildningar. Vidare fann UKÄ att studenternas ålder vid utbildningsstarten också påverkar avhoppsfrekvensen – yngre studenter hoppar generellt av utbildningen i högre grad än de något äldre studenterna. Till sist, studenter med utländsk bakgrund hoppar av i högre grad.

UKÄ:s tidigare analyser visar dessutom på ett starkt samband mellan gymnasiebetyg och avhopp där studenter med låga gymnasiebetyg hoppar av i högre grad än studenter med högre betyg.

Totalt sett fullföljer 74 procent av dem som börjar plugga till sjuksköterska hela utbildningen i ett sträck. Vid BTH stannar dock 90 procent kvar under alla sex terminerna.

 

Länk till UKÄ:s rapport:

http://www.uka.se/download/18.2b48d4bc15ec792491a331e/1507896110834/rapport-2017-10-12-tidiga-avhopp-fran-hogskolan.pdf

 

19 oktober 2017