Festlig avslutning på campus

Under två dagar i juni är det avslutningsceremonier för BTH:s alla programstudenter när de firar att deras studier är till ända. Det är festligt och högtidligt på båda våra campus.

På Campus Karlshamn pågår idag EXIT. Det är medieteknikstudenternas examensutställning där de visar upp allt från virtuella verkligheter till spännande ljud- och ljusinstallationer.

På campus i Karlskrona pågår idag och under morgondagen traditionella avslutningsceremonier med tal, musik och hyllningar av släkt och vänner.

Vi på BTH säger lycka till till alla studenter som nu lämnar oss för att påbörja sin yrkeskarriär.

4 juni 2019