Final för europeiskt säkerhetsprojekt

BTH har sedan 2013 lett ett europeiskt samarbetsprojekt för att utbilda nästa generations cyberexperter som kan förhindra digitala hot och attacker. I förra veckan avslutades projektet med workshoppar och seminarier på BTH för de deltagande sju länderna.

Samtidigt som IT-beroendet i världen blir allt starkare ökar också utsattheten för digitala hot och attacker. Det krävs specialister som kan förebygga, upptäcka och åtgärda problem och förhindra kriminalitet på webben eller i datorbaserade system.

Sedan några år tillbaka finns en särskilt framtagen masterutbildning som utbildar dessa specialister. Utbildningen är ett resultat av det EU-stödda samarbetsprojektet Educating the next generation experts in cyber security där 22 deltagande organisationer från sju länder ingår; Sverige, Polen, Ukraina, Ryssland, Lettland och Grekland och Tyskland. Ansvarig för projektet är BTH.

Projektet har nu nått sitt slutmål och deltagarna möttes i förra veckan på BTH för att delta i olika workshoppar och för att diskutera de framkomna resultaten.

20 november 2017