Flödande kreativitet på innovationskurs

Idag presenterades sju spännande studentprojekt på kursen PSS Extreme Innovation. Kursen är den sista på civilingenjörsutbildningen innan studenterna går vidare till det avslutande examensarbetet – och till det väntande arbetslivet.

Kursen PSS Extreme Innovation är en tillämpad problembaserad projektkurs för studenter på femte året på civilingenjörsutbildningen i maskinteknik och industriell ekonomi samt utbildningen i hållbar produkt- och tjänsteinnovation.

Under en termin arbetar studenterna, tillsammans med ett företag, med en innovationsprocess som innebär att de ska ta fram en prototyp som företagen kan ta vidare i framtida utveckling.

– Studenterna har fått skarpa utmaningar från företagen där de självständigt får identifiera och analysera kunders behov. Vi har lagt stort fokus på att arbeta iterativt och utveckla prototyplösningar i flera steg för att utforska den inriktning företagen skulle kunna ta på respektive område, säger Christian Johansson, kursansvarig vid BTH.

Idag presenterades sju prototyper – allt från vattenbesparande innovationer för asfaltsvältar, energilagring i skärgården och sortering av byggavfall till förbättrade hockeyupplevelser, visualiseringsredskap och innovationer för att förbättra vårdprocesser.

En grupp studenter har tagit fram en prototyp för en applikation med en AI-doktor som bedömer om du bör söka vård.

– Vi har fokuserat på proaktiv vård, istället för reaktiv vård. AI-doktorn har tillgång till din patientjournal och gör bedömningar på den data du lämnar. På så sätt kan sjukdomar upptäckas i god tid, till exempel ifall du lider av högt blodtryck. Blir vi bättre på proaktiv vård minskar trycket på sjukvården, säger Jojje Sundblad, en av studenterna i gruppen.

11 januari 2018