Fokus på produktutveckling i nytt samarbete

Produktutvecklingsakademin bildades i oktober 2016 och är namnet på en kraftsamling för att sätta fokus på produktutveckling. Nyligen samlades Produktutvecklingsakademin till en första workshop.

Tobias Larsson, professor och dekan vid BTH, är en av grundarna till Produktutvecklingsakademin och var en av ett 50-tal deltagare från akademi och industri som drog upp riktlinjerna för arbetet. Frågor som diskuterades under den första workshopen var vad som behöver göras, vilka behov industrin har, hur arbetet ska läggas upp och vad som ska prioriteras.

– Det gjordes en satsning på forskning kring produktutveckling i Sverige under 90-talet som fick stora effekter, men sedan har det klingat av. Vi känner att det är otroligt viktigt för Sveriges konkurrenskraft att ha utvecklingsförmåga och kompetens att skapa nya produkter och tjänster, därför denna satsning, menar Tobias Larsson.

13 april 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×