Förebilder och tydlighet vad jobbet innebär – viktigt då kvinnor ska välja IT-yrke 

Studenter i grupp

På BTH är det jämn könsfördelning bland studenterna om man ser till lärosätet i sin helhet, men inte om man tittar på varje enskilt program. Att få en jämnare könsfördelning på programmen är något BTH aktivt arbetar med, bland annat genom att lyfta förebilder och att vara tydlig med vad utbildningarna leder till. 

På de tekniska utbildningarna är merparten män, och på sjuksköterskeprogrammet är merparten kvinnor.

– För att få en jämnare könsfördelning bland våra sökande, och i förlängningen även de studerande, startade vi projektet Jämställd studentrekrytering. Rapporten Unga kvinnor och IT är en del av projektet för att få insikt i hur vi får fler kvinnor att ”få upp ögonen” för teknik och för våra tekniska utbildningar, berättar Johanna Persson, kommunikatör på BTH.
 
Förebilder viktiga  
Att lyfta fram fler kvinnliga förebilder är det som flest tror skulle få fler kvinnor att söka jobb inom teknik, enligt rapporten Unga kvinnor och IT. Att visa upp kvinnliga studenter, forskare eller tidigare studenter på de mansdominerande utbildningarna är något som BTH tagit fasta på sedan länge och något som tydligt syns då BTH presenterar sina tekniska program.
 
Konkretisera mera  
Själva ordet IT associerar ofta till gamla stereotypa värden som unga kvinnor kan ha svårt att relatera till. I rapporten kan vi även läsa att intresset för att arbeta inom IT ökar ju mer man konkretiserar vad arbetat faktiskt innebär.

– Vi försöker alltid lyfta fram vad utbildningarna leder till genom att ha med intervjuer med tidigare studenter där de får berätta vad de gör idag eller vilken roll de har på sin arbetsplats, berättar Johanna Persson.

– Dessutom försöker vi alltid konkretisera vad teknik och IT kan användas till eller vilket problem den kan avhjälpa. Det är viktigt att berätta att det inte är tekniken i sig som är intressant utan vad den kan användas till.
 
Hoppfull inför framtiden 
– Teknik finns överallt och det påverkar en stor del av vår vardag. Det är hoppfullt att veta att det inte handlar om ett ointresse hos kvinnor att jobba med teknik, snarare handlar det om att skapa en bättre tydlighet vad teknik är. Det kan vi göra någonting åt, menar Johanna Persson.

30 mars 2022

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×