Föreläsningar av hedersdoktor och nya professorer

Idag har BTH:s nye hedersdoktor hållit sin promoveringsföreläsning och två av BTH:s nya professorer hållit sina installationsföreläsningar. Publiken bjöds på tre spännande och intressanta föreläsningar som gav upphov till både frågor och funderingar.

 

Hedersdoktor Lars Angelin – Vad krävs för att ett mjukvaruföretag ska bli framgångsrikt i framtiden

Professor Darja Smite – Unanticipated costs in offshoring software development

Professor Johan Öinert – Matematiken i människans tjänst – igår, idag och imorgon

Läs mer om föreläsningarna här.

18 maj 2017