Forskare om vikten av att vara källkritisk på nätet

Informationspåverkan, desinformation, fake news och om vikten av källkritik på nätet var i fokus då forskarna Fredrik Erlandsson och Anton Borg i dag talade på Källkritikens dag.

Forskarna framhävde vikten av att vara kritisk till det vi läser på nätet och att vara selektiv i den information vi finner på nätet och som vi väljer att tro på. De lyfte även upp fenomenet ”truthiness” det vill säga att ”vi hör det vi vill höra och vi hör det som känns bra.”

Forskarna tog även upp ”fake news” och alternativa fakta som är fenomen som blivit särskilt uppmärksammade i USA.

-Vi vet att ”fake news” och alternativa fakta kan påverka oss men det är oklart i vilken omfattning. Vi vet dock att det utnyttjas, säger Fredrik Erlandsson.

Till sist, vad bör man då tänka på för att undgå att bli lurad?

– Vi bör ställa oss ett antal frågor då vi värderar information på nätet, menar Anton Borg och de är: Vem är författaren? I vilket syfte har det skrivits? Är informationen aktuell?
Har andra faktagranskat texten? Kan andra kontrollera uppgifterna? Går det att hitta andra trovärdiga källor?

14 mars 2018