Forskningsledare ger sig ut på turné

 

Tony Gorschek inviger SERT på Telia Company, 1 oktober 2018.

Den 1 oktober startades en av BTH:s största forskningssatsningar någonsin, med en konferens på Telia Company i Stockholm där 20 företag och forskare träffades. Nu inleds jobbet med att bygga upp ett nära samarbete och skapa en forskningsmiljö tillsammans med partnerföretag.

I en värld där mjukvara har blivit en central del av allt, ökar också antalet faktorer som påverkar framtagandet av mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Komplexitet, volym, interaktion mellan produkter, säkerhet och kvalité är exempel på faktorer som påverkas av hur man faktiskt ingenjörsmässigt skapar mjukvara, som sen kan vara självstående eller delar av allt ifrån kylskåp till flygplan. Det ställs också nya krav hur mjukvara ska utformas, utvecklas och underhållas, där effektivitet är ledordet. Under åtta år ska forskare vid Software Engineering Research and Education Lab (SERL) vid BTH samverka med sina företagspartner att ta fram nästa generations programvaruteknik. Det är ett unikt forskningsprojekt sett till storlek och inriktning och genom tät samverkan mellan företag och forskare kan de tillsammans ta sig an det pågående teknikskiftet och bana väg för nya innovationer och tekniska lösningar.

Projektet är uppbyggt kring sex olika forskningsområden som bedömts kritiska för att svenska företag ska kunna stå sig i den globala konkurrensen under nästkommande 20 år. Dessa forskningsområden spänner från mänskliga aspekter och hur man tar hand om användare och utvecklare, till ingenjörsmetoder och datadrivna lösningar för framtiden. De kommande månaderna ska forskningsledarna åka på turné till företagen för att ringa in deras behov och identifiera mer detaljerade och konkreta problemställningar.

– Vi ämnar att tänka om, och ta nästa kliv i programvarutekniken. Det vi har lärt oss är att värdeskapande, mänskliga aspekter och datadrivna metoder måste kombineras i hur man ingenjörsmässigt tar fram mjukvaruintensiva produkter och tjänster. Det  finns inte en enda detalj i vår tillvaro som inte direkt eller indirekt vidrörs av mjukvara, säger professor Tony Gorschek, forskningsledare.

Att driva ett forskningsprojekt under åtta år kräver både rutinerade och drivna forskare samt bra och tät samverkan mellan företagen och forskningsteamen. Mycket av forskningen kommer att ske på plats ute på företagen – så att det sker kunskapsöverföring och utveckling kontinuerligt. Vidare planeras en konferens årligen för att presentera och diskutera konkreta resultat för en bredare publik.

Målet med forskningssatsningen SERT (Software Engineering ReThought) är att ta fram nya arbetssätt, verktyg, ramverk, principer och metoder så att svenska företag ska kunna utveckla framtidens mjukvaruintensiva produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. Partnerföretagen som ingår i projektet är: Ericsson, Sony, Telia Company, Handelsbanken, CGI, MaxKompetens, Time People Group, Tolpagorni Product Management, Qtema, Fortnox och Swedbank.

 

26 oktober 2018