Försvarsministern lovordar BTH-satsning i marin teknik

 

BTHFörsvarsminister Peter Hultqvist invigde under gårdagen ett nationellt centrum för undervattensteknik vid BTH – en satsning som enligt ministern är viktigt för Sverige som nation både ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett exportperspektiv.

– Det är en säkerhetssatsning för landet och samtidigt en utveckling av våra möjligheter för jobb och en exportmarknad, sa försvarsministern Peter Hultqvist.

Ministern fick inviga med att klippa bandet på ett sätt som passar miljön – under ytan i dykcentret – med hjälp av en fjärrmanövrerad undervattensfarkost.

– Jag är glad och stolt över att vara här idag. Det är viktigt att vi behåller och utvecklar kompetens för att vara i världsklass. BTH stärker nu sin roll inom undervattensteknik i ett internationellt perspektiv, sa Peter Hultqvist.

BTH

I Karlskrona finns en unik miljö och kompetens inom marin teknik. Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, Saab och Blue Science Park med 15 medlemmar i klustret för marin teknik i samverkan med BTH. Nu stärks detta ytterligare genom bildandet av ett nationellt centrum för undervattensteknik.

– Vi ska skapa världsledande forskning, hävdade Oskar Frånberg vid BTH, som är ansvarig för BTH-satsningen.

BTH startar även en civilingenjörsutbildning i marin teknik till hösten. Utbildningen är en viktig pusselbit i att få fram den kompetens som krävs inom området marin teknik.

På plats under invigningen fanns representanter från både Saab och NKT, vilka bägge lovordade satsningen.

– Vi kommer att få banbrytande kompetens, menade Lars G Carlsson, NKT.

– Det är bra att i Sveriges mest navala stad ha den här satsningen. Det kommer att bli lättare för oss att rekrytera och att utveckla världsledande teknik, sa Gunnar Wieslander, Saab.

BTH

BTH

25 april 2018