Framgångsrikt samarbete med indiskt universitet ger eftertraktade ingenjörer

BTH:s samarbete med det indiska universitetet Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU) i Hyderabad gör att de indiska studenterna får möjlighet att studera både i Indien och Sverige. Efter examen vid BTH är de hett eftertraktade på arbetsmarknaden och flertalet studenter vill stanna kvar i Sverige för att arbeta.

Bristen på utbildad och kvalificerad personal inom IT- och telekomsektorn är stor. BTH har sedan 2010 ett framgångsrikt samarbete med det indiska universitetet JNTU Hyderabad vilket innebär att de indiska studenterna påbörjar sina studier i Indien. Efter 3,5 år kommer de till BTH för att slutföra studierna med en masterutbildning i datavetenskap, programvaruteknik eller telekommunikation. Efter examen är studenterna hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Vi har integrerat två utbildningssystem och det ger oss talangfulla studenter, säger Gurudutt Velpula, ansvarig för indiensamarbetet vid BTH.

I januari 2014 kom de första indiska studenterna till BTH. Av de 43 studenterna som slutförde sina studier fick 35 arbete. Av dessa kunde 10 etablera sig i Karlskrona och de arbetar idag antingen på Ericsson, Qvantel, HiQ, Outpost24, Compuverde eller på BTH i Karlskrona.

– Karlskrona är både vackert och lugnt och det ger oss energi att studera hårt. Från dag ett här på BTH har vi förberett oss för arbetslivet, säger Chahna Polepalle, nyutexaminerad student som den 1 juli ska börja arbeta på Ericsson i Karlskrona.

– Sättet att lära ut skiljer sig mot Indien, här är det mer praktiskt arbete. Det gör att vi lär oss mer och blir bättre förberedda för arbetslivet, säger Vandana Narri, nyutexaminerad student som har fått arbete på Scania i Stockholm.

BTH har även drivit ett projekt, finansierat av Vinnova, med målet att ytterligare öka de indiska studenternas anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Studenterna har på olika sätt förberetts för den svenska arbetsmarknaden bland annat genom kurser i svenska.

2 juni 2017