Ansökan öppnar – framtidens utbildningar finns på BTH

Fredagen den 15 mars öppnar ansökningsomgången till hösten. Det är en god idé att söka till BTH. Om fem år kommer det vara stor efterfrågan på yrkeskategorier som sjuksköterskor, civilingenjörer, tekniker och IT-specialister. Det skriver Arbetsförmedlingen i en rapport.

Att arbetskraftsbristen är stor inom vissa yrkesområden är ett känt faktum. Enligt Arbetsförmedlingens rapport, som släpptes den 7 februari, kommer det att om fem år fattas totalt 100 000 personer inom vissa yrken, över hälften inom hälso- och sjukvård samt olika pedagogiska yrken.

Bristen beror på, enligt Arbetsförmedlingen, att det under en längre tid har utbildats för få personer. Eftersom många vårdyrken kräver legitimation så begränsar det antalet kandidater när rekrytering ska ske. Dessutom är en betydande andel av den nuvarande arbetskraften över 60 år och ska snart gå i pension, menar Arbetsförmedlingen.

Civilingenjörer, tekniker och IT-specialister har även de en fortsatt god arbetsmarknad framöver. ”It-kompetens blir allt viktigare på arbetsmarknaden i takt med att digitaliseringen ökar och efterfrågas på flera delar av arbetsmarknaden”, skriver Arbetsförmedlingen. ”Deras kompetens efterfrågas inom alla branscher då de allra flesta företag och organisationer använder sig av, samt utvecklar, digitala plattformar på ett eller annat sätt.”

Om man utbildar sig till yrkeskategorier som civilingenjör, ingenjör, tekniker eller sjuksköterska kommer konkurrensen om jobben i framtiden vara liten eller mycket liten, enligt rapporten.

Detta innebär goda framtidsutsikter för de studenter som söker sig till BTH:s utbildningar. Ansökningsperioden öppnar fredagen den 15 mars, och avslutas om en månad.

Mer om framtidens yrken finns att läsa på framtid.se.

 

13 mars 2019