Goda exempel inom hållbara transporter lyfts fram

Nyligen samlades representanter för fem europeiska regioner för att utbyta erfarenheter inom hållbara transporter. BTH-forskaren Henrik Ny fanns på plats som expert.

Det är inom projektet TRAM, Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility, som man under den gångna veckan träffats i Karlskrona för att utbyta erfarenheter och visa upp lyckade projekt inom området hållbara transportlösningar. BTH-forskaren Henrik Ny deltog som Blekinges expert på hållbara transport och energisystem.

– Det är fantastiskt kul att vi i Blekinge får en chans att visa upp det goda arbete för en snabbomställning till hållbara transport och energisystem som pågår här, säger Henrik Ny vid BTH.

Projektet leds av den italienska region Marche och övriga som deltar är, förutom Blekinge, även Andalusien i Spanien samt en region i Rumänien och en i Ungern. Representanter för dessa fem regioner samlades därför i förra veckan i Karlskrona när staden var först ut som studiebesöksort i projektet.

Projektet finansieras via Interreg Europe som tillhör strukturfondsfamiljen (ERDF).

Läs mer om projektet.

14 mars 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×