Göran Johnsson är ny hedersdoktor

Vid BTH:s akademiska högtid fredagen den 20 maj utses Göran Johnsson, före detta förbundsordförande för IF Metall, till hedersdoktor.

– Det är väldigt hedrande. Jag är både förvånad och glad över att bli tillfrågad att bli hedersdoktor. Det känns extra kul att det är vid en så viktig högskola – i mitt hemlän. Det är fantastiskt kul, säger Göran Johnsson.

Göran Johnsson har haft en nära relation med BTH under en lång period. Redan i slutet av 80-talet, då Göran var verksam vid Volvo, satt han med i ett regionalt FoU-råd tillsammans med dåvarande rektor Per Eriksson.

Göran var under perioden 2009–2012 ledamot av det externa råd som fanns vid sektionen för ingenjörsvetenskap vid BTH. Rådet bestod av svenska och internationella representanter från näringsliv och offentlig sektor. Syftet med rådet var att ge värdefull input till utbildningarna inom området ingenjörsvetenskap.

Göran Johnsson har dessutom haft ett flertal viktiga uppdrag som knyter an till BTH:s profil och inriktning.

I samband med utnämningen höll Göran Johnsson en föreläsning för personal och allmänhet under rubriken ”Kan jag, vill jag, får jag” som handlade om hans arbete med hur vi ska komma framåt i frågan om ett längre arbetsliv.

Vid den akademiska högtiden installeras även tre nya professorer vid BTH: Martin Andersson i industriell ekonomi, Sharon Kao-Walter i maskinteknik samt Lisa Skär i omvårdnad.

19 maj 2016