”Hollywood förstod varför filmen var viktig”

Hur kommer det sig att Blekinge inte har fått ut mer av sin marina teknologiska specialisering?

Den något brännande frågan ställdes av Gunnar Eliasson, professor emeritus vid KTH, när det hölls konferens på BTH. I ett samarbete med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket höll BTH konferensen ”Tillväxt genom specialisering – Kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld”.

Ofta ger ett stort teknologiskt projekt många effekter i ett samhälle. Eliasson drog paralleller till utvecklingen av Jas39 Gripen. Där stod Försvarsmakten inför tre alternativ: bygga om den befintliga Viggen, köpa redan färdiga plan, eller bygga helt nytt.

– På den tiden tänkte man visserligen inte på spill-overeffekter. Men tack och lov valde vi att bygga nya plan.

Jas39 har betalat sig 2,6 gånger genom de följdeffekter utvecklingen av Jas har givit, menade Eliasson. Exempelvis genom system till det civila flyget, rymdteknologi, lättviktsteknologi och utveckling av trafiksystem. Detta i sin tur har också utvecklat arbetskraft med specialistkompetens.

Eliasson pekade på att man talar om spin-off effekter i olika stadier, där man först och främst utvecklar den närmast berörda teknologin, vilket sedan sprider sig som ringar på vattnet till annan berörd teknologi därefter påverkas industriteknologin.

Men för att en plats ska utvecklas till en specialiserad region måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, menade både Martin Andersson och Pontus Braunerhjelm, båda professorer vid BTH. Det måste finnas en kritisk massa av kunskap inom samma område, och en möjlighet att utveckla teknologin inom det området.

– Att företag kan bryta sig loss med nya idéer och kunskapsområden är grundläggande, menade Braunerhjelm.

– Men det är också lite slump. Att Hollywood hamnade där det gjorde berodde visserligen lite på det fina vädret, men också på att folk där förstod varför filmen var så viktig.

Varför har då Blekinge inte fått ut mer av ubåtsprojekt och annat, än vi faktiskt har fått? Kanske att Blekinge historiskt har varit alltför dominerat av Försvarsmakten som statlig arbetsgivare, dels på grund av en brukstradition och med en alltför svag företagstradition. Genom regionens litenhet är det också svårt att behålla kompetens.

Martin Andersson pekade på att företagen också måste tänka efter hur man rekryterar och behåller kompetent arbetskraft:

– Oftast tror man att vi inte behöver ha särskilt höga löner här, eftersom exempelvis bostadsmarknaden inte är så dyr. Men det är feltänkt. Och sedan måste vi tänka på vilken miljö vi har för företag som vill växa.

– Det är ofta i det stadiet som de försvinner från regionen, menade Andersson.

 

Läs mer:
Professor emeritus Gunnar Eliassons och professor Johan Eklunds debattartikel ”Radikal upprustning kan bli självfinansierad”.

BTH 14 maj: Konferens om försvar och entreprenörskap på högskolan

24 maj 2018