Idag invigs Lärosäten Syds Brysselkontor

Lärosätena i Sydsverige lanserar idag officiellt sitt gemensamma Brysselkontor genom ett policyseminarium på plats i EU:s huvudstad. På plats från BTH finns rektor Mats Viberg, dekan Benny Lövström samt Eva-Lisa Ahnström från Grants office.

Brysselkontoret är en satsning med syfte att påverka policyprocesser, synliggöra forskning och forskare samt öka samarbetet med olika aktörer. Ett övergripande mål är att öka deltagandet i EU:s forskningsprogram. Vid lanseringen idag väntas drygt hundra inbjudna gäster från EU-institutionerna samt från universitetsrepresentanter och andra forskning- och innovationsaktörer i Bryssel. Policyseminariet kommer att diskutera vikten av samverkan i ett europeiskt perspektiv, både bland lärosäten och med det omgivande samhället.

Syftet med Brysselkontoret är att öka bevakningen av utvecklingen på EU-nivå och att aktivt bidra till policydiskussioner med ett sydsvenskt universitetsperspektiv.

-Det finns ett behov av dialog mellan näringsliv, lärosäten och offentlig sektor i Europa. Svaren på frågorna om hur globala utmaningar ska lösas hittas inte i enskilda länder. Det krävs samarbete mellan länder forskare, innovatörer, företag och politiker. Lärosäten Syds Brysselkontor är ett litet men viktigt bidrag till denna dialog, säger Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet och nuvarande ordförande för Lärosäten Syd.

 

7 december 2018