Carl Fredrik Söderqvist försvarade sin avhandling i industriell ekonomi

Den 12 juni 2024 försvarade Carl Fredrik Söderqvist framgångsrikt sin avhandling om maktbalansen på arbetsmarknaden och arbetsplatsen i moderna arbetsmarknader.

Avhandlingen ”Essays on exit, voice, and technology: Industrial relations in modern labor markets” studerar gig-ekonomins tillväxt i Sverige och visar hur systemet för industriella relationer har reagerat på nya affärsmodeller. Avhandlingen undersöker också ämnen som förhållandet mellan hur koncentrerad en arbetsmarknad är och dess effekter på arbetstagarnas förhandlingsstyrka.

Opponent på disputationen var professor Koen Frenken vid Utrecht University, Nederländerna.

Avhandling och abstrakt är tillgängliga via: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-26146

20 juni 2024