Cholada Kittipittayakorn försvarade sin avhandling i industriell ekonomi

Den 13 juni 2024 försvarade Cholada Kittipittayakorn sin doktorsavhandling om effektivisering av sjukvården.

Avhandlingen ”Enhancing the Performance and Efficiency of Healthcare Systems Using Industrial Economic Principles and Statistical Techniques” undersöker hur efterfrågan på sjukvård kommer att utvecklas genom att prognostisera den förväntade medellivslängden i flera europeiska länder. Dessutom utvärderas hälso- och sjukvårdssystemens prestanda i Europa, vilket kopplar samman frågorna om hur hälso- och sjukvårdsresurserna fördelas och de övergripande hälsoresultaten.

Opponent på disputationen var docent Hassan Haghparast-Bidgol vid University College London, Storbritannien.

Avhandling och abstrakt är tillgängliga via: https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-26122

20 juni 2024