Industrisamarbete lyfts i nytt visionsprogram för svensk industri

 

BTH-samarbetet med GKN Aerospace lyfts fram som exempel på gott industrisamarbete i Produktion2030:s visionsprogram.

– Våra forskare har medverkat i framtagningen av det nya visionsprogrammet och det är positivt att resultaten av vårt industrisamarbete inom forskningen uppmärksammas, säger Tobias Larsson, professor vid institutionen för maskinteknik.

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att öka konkurrenskraften hos den svenska tillverkningsindustrin, genom samverkan mellan industri, akademi och institut.

I deras visionsprogram ”Make in Sweden 2030” lyfts sex olika styrkeområden fram där företag, akademi och forskningsinstitut är konkurrenskraftiga, men där fortsatta investeringar är nödvändiga för att produktion i Sverige ska vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Ett av styrkeområdena är integrerad produkt- och produktionsutveckling. Produkter måste skapa värden för samtliga aktörer i en leverantörskedja. Utvecklingen av produkter och produktionssystem måste också ske parallellt, integrerat och hos flera aktörer samtidigt för att skapa snabbhet och flexibilitet mot marknaden. Integrationen kräver digitala produktmodeller och arbetsverktyg samt information från varje tidigare steg i utvecklingen. Med hjälp av stora mängder insamlad data, modeller av nya material, samt avancerade produkt- och processmodeller kan integrerad produkt- och produktionsutveckling skapa konkurrenskraft.

Inom just detta styrkeområde nämns BTH och särskilt Product Development Research Lab vid BTH. Som ett gott industriexempel nämns samarbetet med GKN Aerospace:

”Blekinge Tekniska Högskola har i samarbete med flygmotortillverkaren GKN Aerospace utvecklat en metod för värde­driven modellering som kan optimera produktens egenskaper med avseende på totalt värde. Hundratals produktvarianter kan utvärderas ur flera aspekter och sen redovisas visuellt för att ge en överblick på hur värdeoptimerad designen är.” (Se ”Make in Sweden 2030” sidan 25)

 

För mer information kontakta Tobias Larsson, Marco Bertoni eller Christian Johansson vid BTH.

 

 

15 november 2016