International day – möt Leo Razzak

Tisdagen den 15 november genomförs International day på BTH. Det blir föreläsningar och andra aktiviteter på Campus Gräsvik.

Gästföreläsare på International day är Leo Razzak. Läs mer om honom nedan.

PROGRAM
10:00 Official opening Anders Hederstierna, Multisalen
10:15 ”Diversity as a key to success” lecture by Leo Razzak, Multisalen. Föreläsningen är på engelska!
11:30 Stands open for visitors to explore different cultures. By BTH students, Hall
13:00 International karaoke
14:00 Documentary; J1630
14:00 Presenting MFS experience in Vietnam; J1620. Talk about MFS experience by Maria Rungvist and Mikael Bäckman.

14:00 Dance Classes, Hall
14:00 – Dance performances
14:15 – Indian dance class
15.00 – French dance class
15.15 – Salsa class
16.15 – Merengue class
17.00 – Surprise

Leo Razzak beskriver sig själv som en social entreprenör som ser innovativa lösningar på samhällets mest angelägna problem. Han har under flera år arbetat på Fryshuset i Stockholm men har även arbetat med nyhetsjournalistik på Sveriges Radio P3 Nyheter. Han håller också utbildningar i hur vi drar nytta av ett multikulturellt Sverige, med tesen att nyckeln till framgång är en identitetsfråga.

Leo Razzak har en unik förmåga att kommunicera med sin publik, han är en talare som både engagerar och underhåller och har under hela sin yrkesverksamma karriär jobbat med att försöka förtydliga de bakomliggande svaren på frågorna som rör integration, mångfald och ungdomsproblematik. Men han gör det utifrån en vinkel som inte alltid får utrymme i debatten. Leo är även en mycket uppskattad föreläsare inom kommunikation.

Leo Razzak håller sin föreläsning kl 10:15 i Multisalen, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Välkommen!

14 november 2016