Johan Eklund, VD för Entreprenörskapsforum, ny professor vid BTH

Johan Eklund har nyligen tillträtt som professor i industriell ekonomi vid BTH.

Johan Eklund är även professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School samt Research Fellow vid Indiana University, Institute for Development Strategies, School of Public and Environmental Affairs.

Johan Eklund, som sedan 2015 är VD för Entreprenörskapsforum, har breda forskningsintressen, som inkluderar industriell ekonomi och näringslivsdynamik, regleringsfrågor och institutionell ekonomi, tillämpad mikroanalys, utbildnings-, kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor. Vid Entreprenörskapsforum har han verkat för att främja bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

– Jag ser verkligen fram mot att, tillsammans med nya kollegor, bidra till att bygga en forskningsmiljö kring tillämpad industriell ekonomi vid BTH. Det är verkligen spännande att medverka till att verka för en förstklassig och internationellt konkurrenskraftig miljö inom detta ämne vid BTH, säger Johan Eklund.

Läs mer om Johan Eklund och Entreprenörskapsforum här.

13 januari 2017