Konferens om försvar och entreprenörskap på högskolan

Torsdagen den 24 maj arrangerar institutionen för industriell ekonomi på BTH en konferens tillsammans med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Temat är ”Tillväxt genom specialisering – kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld”.

Sverige och många NATO-länder höjer sina försvarsanslag, många gånger med den uttalade målsättningen att hålla jämna steg i den teknologiska utvecklingen. Historiskt har denna typ av militära satsningar även resulterat i civila tillämpningar och framväxten av nya företag och branscher.​​

Nya teknologier som digitalisering, automatisering och AI, förväntas – tillsammans med urbaniserings- och globaliseringstrender – att leda till genomgripande förändringar av ekonomiska strukturer på olika nivåer.

Detta innebär stora samhällsutmaningar, men också möjligheter för länder och regioner som förmår anpassa sig och skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Parallellt med denna utveckling har det säkerhetspolitiska läget förändras snabbt.

På konferensen medverkar forskare, riksdagspolitiker, lokalpolitiker från Karlskrona och Ronneby, Generaldirektör Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, samt Saab. 

Här finns ett utförligt program. Där kan man också anmäla sig.

14 maj 2018