Kunglig medalj till BTH-professor

Professor Karl-Henrik Robèrt tilldelades den 12 juni konungens medalj i tolfte storleken i högblått band för framstående insatser för hållbar utveckling.

Karl-Henrik Robèrt initierade för 30 år sedan en konsensprocess bland forskare och praktiker som resulterat i vetenskapsbaserad metodik för strategisk hållbar utveckling och många konkreta förändringar i hållbar riktning världen över. Karl-Henrik Robèrt har haft en ledande roll både för metodikens utveckling och för dess spridning i näringsliv och samhälle under dessa decennier.

21 juni 2018