Kunglig medalj till BTH-professor

Professor Karl-Henrik Robèrt fick den 12 juni motta konungens medalj i tolfte storleken i högblått band för framstående insatser för hållbar utveckling.

Karl-Henrik Robèrt startade för 30 år sedan en konsensprocess bland forskare och praktiker som resulterat i vetenskapsbaserad metodik för strategisk hållbar utveckling och många konkreta förändringar i hållbar riktning världen över. Karl-Henrik Robèrt har haft en ledande roll både för metodikens utveckling och för dess spridning i näringsliv och samhälle under dessa 30 år.

21 juni 2018