Läs vidare på en master- eller magisterutbildning

föreläsning

Vill du läsa vidare efter din akademiska grundutbildning? Genom ett master- och magisterprogram får du möjlighet att fördjupa dig inom ditt område, antingen för att öka din kompetens för ytterligare utmaningar inom yrkeslivet eller som en grund för framtida forskarstudier.

Du läser i en internationell miljö och de flesta master- och magisterprogram ges på engelska.

1 november 2016