BTH-professor talar på europeisk konferens om digitalisering

BTH-professorn Martin Andersson medverkar vid Informal Baltic Sea Group i Brussel den 16 november. Konferensen handlar om digitalisering och Martin Andersson ska tala om hur man på bästa sätt kan utnyttja Östersjöområdets digitala resurser.

Utöver Silicon Valley anses Östersjöområdet idag vara ett av världens främsta klustren inom IT-relaterande utveckling. Regionen har också en ledande roll inom EU:s utveckling gällande utbildning, forskning, innovation och infrastruktur. Under konferensen kommer regionala strategier att lyftas fram av lokala och regionala aktörer med koppling till området. Idén med ett digitaliserat fokus är att skapa interregionala samarbeten som ska leda till ökad tillväxt och bygga ut den digitala inre marknaden.

16 november 2016