Mats Viberg är ny rektor för BTH

Regeringen har idag utsett Mats Viberg till ny rektor för BTH. Mats Viberg är professor i signalbehandling och han är idag prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Viberg tillträder den 1 september.

– Mats Viberg har omfattande erfarenhet av ledarskap inom akademin, med fokus på förändringsarbete och ökad jämställdhet. Mats Viberg är lämpad att fortsätta Anders Hederstiernas framgångsrika arbete – att tillsammans med lärosätets studenter och medarbetare leda BTH in i framtiden under de närmaste sex åren. Framtiden ställer krav på fortsatt förnyelse, internt ledarskap och samarbete med det omgivande samhället, säger Peter Örn, BTH:s styrelseordförande.

– Jag är verkligen glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda BTH. Det är en spännande och intressant verksamhet som ligger rätt i tiden. Jag tänker dels på fokuseringen på digitalisering och dess inverkan på samhället i stort, men också på BTH:s ambitionsnivå och förmåga vad gäller samverkan. Man var tidigt ute med internationalisering av grundutbildningen och har idag ett välanpassat utbud med populära program av hög kvalitet. Jag känner stor ödmjukhet inför att ta över efter Anders Hederstierna och jag blir inspirerad av att försöka ta utvecklingen vidare från dagens starka position, säger Mats

23 augusti 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×