Mentorsprogrammet förenar studenter och företagare

Studenterna får värdefulla kontakter och inblickar i arbetslivet och företagsledarna får inspiration och chans att coacha och dela med sig av sin erfarenhet – det är tanken och syftet med mentorsprogrammet vid BTH.

Vid BTH finns ett mentorprogram som alla studenter kan söka till. Idag var det avslutning på mentorsprogrammet för 2017 där totalt nio studenter och nio mentorer från olika företag deltagit.

-Mentorsprogrammet har inneburit att jag har fått en kontakt, en röst från arbetslivet, säger Johanna Persson.

Syftet med mentorsprogrammet är att studenterna ska få en inblick i vad arbetslivet har att erbjuda och vilka utmaningar som väntar dem. Genom att få kontakt med en mentor från arbetslivet får studenterna värdefulla tips och vägledning inför arbetslivet.

-Mentorsprogrammet har tvingat mig att fundera på saker om mig själv, säger Alexander Brännlund.

-Vi har kunnat ställa frågor för att bättre förstå olika sammanhang, menar Lina Sandberg.

Tanken är att studenten och mentorn ska träffas regelbundet under ett års tid, ungefär en gång i månaden. Inför varje träff ska studenten ha förberett olika frågeställningar att lyfta med mentorn.

Att dessa möten är värdefulla för studenterna är lätt att förstå, men varför vill företagare lägga tid på detta kan man undra.

-Jag vill göra något annorlunda, jag vill bidra på något sätt. Dessutom blir jag inspirerad av studenternas framåtanda och energi, säger Anders Linse på HiQ.

-För mig är detta ett sätt att förstå aktuella tankar kring karriärval och vad som är viktigt. Och så få jag vara coach på ett annat sätt än vad jag är till vardags, berättar Stefan Rasmusson på Ericsson.

Studenterna som gått mentorsprogrammet under 2017 kommer framför allt från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi men även studenter från utbildningarna i fysisk planering, IT-säkerhet samt masterprogrammet i strategisk fysisk planering har deltagit.

Och att kombinera både studier och deltagande i mentorsprogrammet verkar inte ha varit ett stort problem.

-Detta har vi verkligen velat prioritera, menar Johanna Persson bestämt.

15 december 2017