Mobila tjänster för förbättrad hälsa

sara_475

Vid BTH pågår sedan 2014 ett forskningsprojekt om mobila tjänster för hälsa. Fokus är hur patienter med diabetes och deras vårdlag kan stöttas i vardagen med mobila tjänster för att underlätta kommunikation och samråd.

Eftersom nästan alla människor har en mobiltelefon eller surfplatta idag har fokus varit på just mobila tjänster. Tidigare under projektets gång har forskarna tittat på hur diabetesvårdlagen arbetar idag och vilket IT-stöd de har för kommunikation och samråd med diabetespatienter. Under hösten 2016 tittade forskarna närmare på hur patienter med diabetes typ 2 upplever att kontakten med vården fungerar och hur den skulle kunna förbättras med stöd av IT och mobila tjänster.

Forskarna har under projektets gång gjort fältstudier på Blekingesjukhuset, intervjuat diabetespatienter samt kartlagt hur man uppfattar nuvarande IT-stöd och dess eventuella brister. Dessutom genomfördes en workshop med företag, vårdgivare och patienter för att ta fram en mobil prototyp till en app som kan användas av patienterna och deras vårdlag.

– Fokus har hela tiden varit att det mobila stödet ska utgå från ett användarperspektiv, det vill säga patienterna sätts i fokus. Diabetespatienterna kan med hjälp av appen skicka information om till exempel sitt blodsocker till en databas och informationen tas om hand av vården, givet att patienten godkänner detta, berättar professor Sara Eriksén, projektansvarig vid BTH.

 

 

 

29 november 2016