Nätverk för strategisk samverkan

Samverkan är en viktig uppgift för ett lärosäte och har lyfts fram i regeringens senaste forskningsproposition. Mot denna bakgrund har ett nätverk för strategisk samverkan mellan lärosäten bildats.

Nätverket representeras av samtliga lärosäten i landet och sedan mars 2017 ingår BTH i det. Målet med nätverket, som heter KLOSS-net, är att lyfta centrala frågor där respektive lärosäte behöver utvecklas för ökad strategisk samverkan, samt att finna partner att göra detta tillsammans med.

Henric Johnson, prorektor vid BTH, deltog nyligen i nätverkets uppstartsmöte i Uppsala.

-Samverkan har alltid varit angeläget för BTH där vi bedriver aktuell och relevant utbildning och forskning tillsammans med omgivningen. Samverkan är särskilt angeläget för att kunna lösa olika samhällsutmaningar och där har akademin ett viktigt uppdrag, säger Henric Johnson.

Vilka fördelar skapar nätverket för BTH?

-Att aktivt medverka i KLOSS-net är ett viktigt steg i vårt byggande av en strukturerad samverkanskompetens. Jag ser det därför som viktigt att BTH nu har anslutit sig på nationell nivå.

26 april 2017

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×