Nobelföreläsning på BTH

Martin Andersson

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till Oliver Hart, Harvard University, Cambridge, MA, USA och Bengt Holmström, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA ”för deras bidrag till kontraktsteorin.”

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, kommer måndagen den 12 december att ge en populärvetenskaplig föreläsning inom ämnet kontraktsteori.

Föreläsningen hålls kl 12:00-13:00 i sal J1650, Campus Gräsvik.

 

 

Nobelmedaljen är ett av Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

8 december 2016

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×