Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet.

Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj kommer en ny hedersdoktor och fyra nya professorer att högtidligt uppmärksammas. Media är välkommen att träffa dem redan nu vid en pressträff enligt nedan.

Till hedersdoktor utnämns
Lars Angelin: han utnämns för sina insatser och engagemang för att få till en korsbefruktning mellan industri och akademi, speciellt inom forskningen i programvaruteknik. Hans insatser har haft stor betydelse för BTH:s starka position inom programvaruteknik i världen. Lars Angelin är idag expert på Ericsson.

Till professor utnämns
Darja Smite:
professor i programvaruteknik med ett speciellt forskningsintresse för outsourcing av mjukvaruutveckling.
Johan Eklund: professor i industriell ekonomi som bland annat forskat inom entreprenörskap och hur institutioner och regelverk påverkar företagande.
Kai Petersen: professor i programvaruteknik som speciellt fokuserat på agil mjukvaruutveckling i sin forskning.
Johan Öinert: professor i matematik med ett speciellt fokus på icke-kommutativ algebra och icke-associativ algebra.

21 april 2017