Nya forskningsrön inom äldreforskningen presenteras

Idag genomförs den så kallade probanddagen på BTH – en dag då nya forskningsrön från den pågående äldreforskningen vid BTH presenteras för deltagarna. Drygt 400 deltagare är på plats för att ta del av den senaste forskningen.

Vid institutionen för hälsa på BTH bedrivs flera långsiktiga forskningsprojekt kring åldrande och hälsa. Ett av dem är det så kallade SNAC-projektet, Swedish National Study on Aging and Health, som nu är inne på sitt 20:e år. I projektet  deltar 10 000 personer bosatta i fyra områden: Skåne, Hälsingland, Stockholm (Kungsholmen) och Karlskrona. Syftet är att öka kunskapen om åldrandet och vilken roll omgivning, livsstil och tidigare omständigheter har för hälsan och välbefinnandet. Fokus för forskningen är framtida behov av vård och omsorg.

-Vi ser i våra studier att det är bättre att åldras i en storstad, berättar professor Johan Sanmartin Berglund. Äldre personer i storstäder röker mindre, väger mindre och där finns färre fall av diabetes.

Äldreforskningen vid BTH studerar även vad vi kan göra för att påverka de äldres livskvalitet i positiv riktning. Att förbättra munhälsan hos de äldre är en viktig del. Munhälsan spelar en stor roll för livskvaliteten och för utvecklingen av andra sjukdomar. Därför bedrivs forskningsprojekt kring hur digitala hjälpmedel, till exempel en app, kan hjälpa äldre att komma ihåg sin tandborstning.

Forskningsresultaten från de olika projekten ska nu spridas till verksamheterna inom vården. Här kommer BTH:s nya forsknings- och utbildningsklinik väl till pass. Kliniken ska fungera som en mötesplats för forskning, undervisning och hälsoteknisk produktutveckling.

-Det här är ett sätt att visa att vi arbetar med att lösa samhällsproblem, avslutar Johan Sanmartin Berglund.

12 september 2019