Nyanlända med teknikkunskaper matchas mot IT-branschens behov

IT-branschen har ett stort behov av arbetskraft samtidigt som många nyanlända med kunskaper inom teknikområdet har svårt att hitta arbete. Nu matchas dessa via ett nytt projekt på BTH, Match IT.

Ett 15-tal studenter antogs till projektet och de har sedan september studerat vid BTH. Förutom utbildning i bland annat programmeringsspråket Java får studenterna utbildning i svenska språket och i svensk kultur.

–Syftet med projektet är att tillvarata de nyanländas kunskaper inom programmering. Vi bygger på den kompetens som studenterna redan har – många av dem har en gedigen erfarenhet från sina hemländer. Sedan anpassar vi utbildningen efter de behov som vi vet finns i industrin, berättar Kennet Henningsson, ansvarig för projektet vid BTH.

En av studenterna är Shaza från Syrien. Hon har en datateknisk examen och hon har arbetat som IT-ingenjör vid järnvägen i Syrien. Hon är mycket positiv till projektet:

–Det här projektet ger oss en chans att komplettera våra kunskaper och, tack vare BTH:s kontaktnät, en chans att få arbete inom IT-industrin, säger hon.

Studenterna är nu i mitten av sin utbildning som består av 22 veckors programmeringsutbildning på BTH, följt av 10 veckors praktik på ett företag inom IT-branschen.

–Vi letar nu praktikplatser runt om i länet för dessa duktiga studenter. Att komma ut och göra praktik är en chans för dem att visa vad de går för och att skapa ett kontaktnät, menar Kennet.

Ann-Katrin Strand är ansvarig för att ge studenterna utbildning i svenska språket och i svensk kultur.

–Förutom att bygga på deras kunskaper i svenska är det även viktigt att de lär sig hur det fungerar på en svensk arbetsplats, till exempel med möten och hur vi kommunicerar med varandra på en arbetsplats, säger Ann-Katrin.

Tarek från Syrien har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Han menar att den största skillnaden mellan att arbeta i Sverige och Syrien är att här kan du diskutera med din chef.

–Här i Sverige kan jag påverka på jobbet, berättar han.

Det treåriga projektet Match IT är ett samarbete mellan Region Skåne, Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Blekinge Tekniska Högskola, Lunds universitet och Ideon Science Park och det finansieras av svenska EFS-rådet. BTH och Lunds universitet är utbildningsledare.

23 november 2018