Nytt forskningsavtal inom undervattensteknik

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona utökar sitt samarbete för att öka kompetensen inom området undervattensteknik. Bland annat kommer en industridoktorand med inriktning mot undervattensoperationer att anställas.

Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare.

– Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har en samarbetspartner med hög kompetens inom området, säger Per Jenvald, chef på Sjöstridsskolan.

Industridoktorand Mårten Silvanius kommer att fokusera på testning och förbättring av undervattensoperationer och handledas av Oskar Frånberg vid BTH. Mårtens Silvanius kommer även att undervisa i ämnet marinteknik inom BTH:s grundutbildning.

– BTH är glada och stolta över att få samarbeta med Sjöstridsskolan och få en möjlighet att utveckla gemensamma intressen inom undervattensteknik. Karlskrona är ju en örlogsstad med unika resurser och unik kompetens inom marin teknik, säger rektor Anders Hederstierna.

Tidigare samarbeten mellan Sjöstridsskolan och BTH har handlat om anomalidetektion vid sjöövervakning, teknik inom dykeriområdet samt struktur och kvalitet inom kursbeskrivningar och utvärdering.

 

 

29 februari 2016

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×