Nytt nätverk för kvinnliga ingenjörer

Nathalie, Linn och Ebba läser alla till ingenjör på BTH. Tillsammans har de under hösten dragit igång WOX, ett nätverk för tjejer som läser till ingenjör. Nätverkets syfte är att skapa en inspirerande och utvecklande plattform för att knyta kontakter, utbyta idéer och känna samhörighet.

Det första mötet blev en välbesökt lunchföreläsning som inspirerade i konsten att bygga nätverk.

Vad var det som fick er att vilja starta WOX?

– Vi fick idén för ett tag sedan när vi förstod hur få tjejer det fanns på de andra ingenjörsprogrammen. Vi ville skapa en plattform där man kan utvecklas som person och samtidigt bygga ett starkt personligt kontaktnät. En plats där man kan öva sig i rollen som framtida ingenjör och ledare genom att länka samman akademi och näringsliv, säger Nathalie.

Linn vill se till att det händer fler roliga event och aktiviteter på skolan och Ebba tycker att samhörigheten är viktig och kan se fördelarna med att bygga nätverk tidigt. Det finns en ”win-win”-situation i att tillhöra nätverket, då alla kan lära sig av varandra och ge inspiration.

– Vi vill lyfta fram allt det positiva med att nätverka!

Varför ska man gå med i WOX?

– Det är alltid roligt att vara med från start, framför allt eftersom man då kan påverka mer. Genom att tillhöra en grupp där man har ett gemensamt mål uppmuntras man att gå utanför sin komfortzon och våga mer, allt med tryggheten i gruppen som grund. Målet är att bli det starkaste och mest givande nätverket på BTH.

– Det är viktigt att kunna bli trygg med vem man är. I en grupp kan det vara enklare. Vi tror också det är bra att tillhöra något, menar alla tre.

Deras förhoppningar är att WOX i framtiden ska kunna utvecklas så att nätverket får flera grenar, exempelvis för ingenjörer i arbetslivet. De hoppas också att det ska stärka BTH som attraktiv högskola.

18 december 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×