Nytt koncept ger företag eftersökt specialistkompetens

Vid BTH finns ett unikt koncept som gör att mjukvaruintensiva företag får den specialistkompetens de behöver men som tyvärr ofta är svår att få tag på: Seniora medarbetare från företagen lånas ut till BTH för industriellt fokuserad forskarutbildning. De jobbar på företaget medan de forskar och efter utbildningen är de tillbaka på företagen med ny kunskap och med lösningar som gynnar företagens utveckling och konkurrenskraft. Idag samlas forskarskolans deltagare på BTH.

De mjukvaruintensiva företagen i Sverige är i starkt behov av välutbildad arbetskraft– arbetskraft som ofta är svår att hitta. Att låta erfarna medarbetare lämna företaget för att vidareutbilda sig under flera år är heller inte realistiskt för de flesta, speciellt inte de mindre och medelstora företagen.

Lösningen heter professionell forskarskola, och på BTH heter det unika konceptet ”Professional Licentiate in Engineering” vilket innebär att seniora medarbetare från mjukvaruintensiva företag ”lånas ut” till BTH under två år där de studerar till en halv doktorsutbildning (licentiat) samtidigt som de arbetar kvar i företaget och får lön därifrån. Intresset från företagen har varit stort. Konceptet är unikt i Sverige, och utvecklades av BTH med KTH som partner. Just nu har BTH 10 stycken deltagare i sin forskarskola och de träffas idag på BTH.

Under forskarutbildningen vid BTH får de möjlighet att fördjupa sig i ett konkret problem, hämtat från företaget de är anställda vid.

– Tanken är att utbilda goda problemlösare. Vi ger dem verktyg för att kunna studera och lösa problem på ett objektivt sätt. Efter utbildningen kan de få till förändring snabbare, överföra kunskap och skapa kunskap i sitt företag, berättar professor Tony Gorschek, ansvarig för forskarskolan vid BTH.

Resultatet är en win-win-situation för både de medverkande företagen och för BTH.

– Det är viktigt att vi som företag hela tiden höjer vår kompetens i de områden där vi är verksamma. Att kunna göra detta tillsammans med akademin i en forskarskola är ett bra alternativ. Våra medarbetare kan göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens men också för att generera nya idéer, säger Martin Wallin, programchef Innovation & Forskning på Ericsson Karlskrona.

– För BTH:s del innebär det att vi får kontakt med intressanta företag och goda möjligheter att göra empirisk forskning vilket är vårt mål, säger Tony Gorschek. Vi känner att vi gör skillnad och att vi löser problem i verkligheten när vi medverkar till att förbättra de mjukvaruintensiva företagens situation.

Projektet är ett initiativ finansierat av KK-stiftelsen och det syftar till att möta industrins behov att öka kompetensen hos sina anställda och att underlätta för tillämpad forskning att föras över till industrin.

18 april 2018

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×