Nyutexaminerade studenter går direkt ut i arbetslivet

sjuksköterskeprogram avslutning, fotografi

Fredagen den 18 januari tar drygt 70 sjuksköterskestudenter sin examen vid BTH och de går direkt från studier till arbete. 

Efter tre års studier får studenterna idag sin efterlängtade sjuksköterskeexamen, tillika en filosofie kandidatexamen i omvårdnad. Det är glädjande att de kan gå direkt ut i arbetslivet och ett flertal kommer att stanna kvar i länet.

Ceremonin kantades av musik och tal och den programansvarige läraren Markus Hjelm önskade alla studenter lycka till och delade ut en pin till dem.

Prorektor Eva Pettersson höll tal till studenterna där hon betonade deras breda kompetens och hur viktig deras utbildning är.

– Det här är en stor dag för oss på BTH. Ni, och vi, har gjort vårt jobb och det är glädjande att vi skiljs åt. Ni är eftersökta, eller kanske efterlysta, av era hemkommuner, menade  hon.

Pris för bästa examensarbete
Studenterna Maria Wargéus  och Sofie Björkander fick pris för bästa examensarbete. Arbetet har titeln ”Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ur ett livsvärldsperspektiv – En litteraturstudie baserad på patografier.” Ut motiveringen kan vi läsa att de får priset för att ”Resultatet i detta examensarbete ger sjuksköterskor ökad förståelse för mäns upplevelser av att leva med prostatacancer och kan därmed möjliggöra god omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.”

På måndag den 21 januari startar en ny termin vid BTH och då välkomnar vi 96 nya sjuksköterskestudenter.

18 januari 2019