Onlineseminarium i matematik

BTH har ett Memorandum of Understanding med Ufa State Aviation Technical University i Ryssland. Idén i samarbetet har varit att utveckla kurser i matematik på avancerad nivå, t.ex. MOOC:s. Genom samarbetet får studenter på BTH och i Ryssland möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper, i detta fallet inom områden som differentialekvationer med Liegruppanalys.

Nyligen hölls ett seminarium kring ett masterarbete ”Construction of solutions of gas-dynamic equations by the method of conservation laws” som skett inom detta samarbete.

Detta är ett bra exempel på internationalisering som skapar värde både för högskola och studenter, säger professor Tobias Larsson, också dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper vid BTH. Att ha utbyte på denna nivån gör att vi drar nytta av den kompetens vi har på lärarsidan och att även kopplingen till vår forskning blir tydlig.

27 maj 2015