Pengar från Vetenskapsrådet för effektiv testning

BTH har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning.

Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan garantera att den har tillräcklig kvalitet. Det har dock visat vara svårt att hitta teorier och konkreta verktyg för detta.

Forskaren Robert Feldt vid BTH får nu medel av Vetenskapsrådet för att ta fram metoder för effektiv testning av programvara med hjälpa av informationsteori.

– Informationsteori är en slags tillämpad matematik för information och ligger till grund för vårt moderna kommunikationssamhälle. Vi kommer att se hur vi kan använda informationsteori för att göra testning av programvara, som idag ofta är vag och subjektiv, mer effektiv, säger professor Robert Feldt.

Pengarna från Vetenskapsrådet gör att forskarna vid BTH under fyra år kan bedriva ett projekt där målet är att ta fram metoder för effektiv testning av programvara och att undersöka hur de informationsteoretiska analysmetoderna som tas fram generaliseras till andra områden än testning.

– Projektet har därmed stor potential att skapa en omvälvande effekt på̊ programvaruteknik och ge det en mer precis och vetenskaplig grund, menar Robert Feldt.

BTH:s tillämpade forskning i programvaruteknik har under många år varit i toppen i Sverige men det är strategiskt viktigt att det nu också drar till sig medel för grundforskning.
– Jag har jobbat med testning och kvalitet tillsammans med svenska företag i många år och vet var de verkliga problemen finns och att det behövs generella lösningar. Det finns ingen motsättning mellan praktik och grundforskning utan de stöttar varandra. Satsningen från Vetenskapsrådet gör det möjligt för oss att ta oss an ett angeläget problem, säger Robert Feldt.

22 december 2015

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×