Professor Henric Johnson föreslås bli ny rektor vid BTH

Högskolestyrelsen vid BTH beslutade igår att föreslå regeringen att förordna Henric Johnson till rektor vid BTH. Beslutet om ny rektor tas av regeringen.

Henric Johnson är professor i datavetenskap. Han var tidigare prorektor vid BTH.

–Henric Johnson har omfattande erfarenhet av ledarskap inom akademin, och även stor erfarenhet av samarbete med det omgivande samhället, säger Lars Niklasson, BTH:s styrelseordförande, i en kommentar till styrelsens beslut.

Lars Niklasson fortsätter:

–En omsorgsfull rekrytering – i konkurrens med flera andra starka kandidater – övertygar om att Henric Johnson är lämpad att tillsammans med lärosätets studenter och medarbetare, samt i samverkan med övriga omgivande samhället, leda BTH in i framtiden under de närmaste sex åren. Framtiden ställer krav på fortsatt förnyelse, internt ledarskap och samarbete med det omgivande samhället.

–Henric Johnson har följt utvecklingen vid BTH under många år och uppfyller kravprofilen för rektorsuppdraget mycket väl. Han känner även stor glädje över att föreslås som ny rektor, vilket är en viktig förutsättning för att föra nuvarande rektor Mats Vibergs framgångsrika arbete vidare.

–Det är min förhoppning att regeringen skyndsamt ska besluta om Henric Johnsons förordnande så att han kan vara på plats när nuvarande rektor Mats Vibergs förordnande går ut sista augusti.

–Jag är verkligen glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda BTH. Det är en spännande och intressant verksamhet som ligger rätt i tiden. Jag tänker dels på fokuseringen på digitalisering och dess inverkan på samhället i stort, dels på BTH:s ambitionsnivå och förmåga vad gäller samverkan, regionalt, nationellt och internationellt, säger Henric Johnson.

Fakta Henric Johnson

Henric Johnson är professor i datavetenskap vid BTH, medlem i EU-kommissionens expertgrupp för att stödja partnerskapen under Horizon Europe, EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt medlem i Roskildes universitetsstyrelse och University of Colorado Boulders externa råd för forskning och innovation.

Henric Johnson var från 2013 till 2017 prorektor vid BTH och var tidigare globalt ansvarig för forskning och innovation vid Business Sweden. Han har en bred internationell arbetserfarenhet som diplomat i USA, där han var chef för enheten för forskning, innovation och högre utbildning vid Sveriges ambassad i Washington D.C. Han har även varit gästprofessor vid Stanford University, Vinnova-Wallenberg fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley och anställd vid Ericssons forskningsavdelning i North Carolina.

 

20 juni 2024